Het kantoor

Juridisch deskundig

Wij bieden u 41 jaar ervaring in de juridische wereld. Hierdoor kunnen wij snel tot de kern van het probleem doordringen, doortastend handelen en een juridisch betrouwbaar advies geven.

Profiel

Rechtspraktijk Nederland is een klein en ambitieus juridisch advieskantoor. Onze dienstverlening is deskundig, voortvarend en betrokken. Het belang van de cliënt staat daarbij steeds voorop.

Onze cliënten zijn ondernemers, instellingen en particulieren

Onze werkwijze wordt getypeerd door kwaliteit, heldere communicatie, een op resultaat gerichte no-nonsense-aanpak en betrokkenheid bij de cliënt. Onze kleinschaligheid heeft voor cliënten voordelen: korte communicatielijnen en, door het ontbreken van hoge overheadkosten, een scherpe tariefstelling.

Betrokken

Wij vinden betrokkenheid bij de cliënt en van de cliënt essentieel voor een goede dienstverlening. Dit betekent: aandacht voor de achtergrond van uw probleem, duidelijke afspraken over de aanpak van de zaak en een inschatting van het te verwachten resultaat. De zaak wordt in overleg met u behandeld, stukken worden eerst in concept aan u voorgelegd en u wordt steeds op de hoogte gehouden van het verloop van de zaak.

Oplossingsgericht

Onze no-nonsense-aanpak is gericht op het oplossen van uw probleem. Wij denken daarbij creatief met u mee. Als uw probleem snel en eenvoudig in onderling overleg kan worden opgelost, dan is een juridische procedure te vermijden. Blijkt echter een procedure wél noodzakelijk, dan vindt u baat bij onze ruime proceservaring, bij de burgerlijke rechter maar ook bij de arbitrage-instituten.

Rechtspraktijk Nederland

KOFFIE?

Hét kantoor voor juridische en financiële zaken, (project-)management en om te sparren.

Rechtspraktijk Nederland is gevestigd te Rijssen.

Wij verrichten werkzaamheden op het gebied van de zakelijke en juridische dienstverlening. Niet alleen aan bedrijven en instellingen verlenen wij rechtsbijstand maar wij behartigen ook de belangen van particulieren.

Zowel afzonderlijk als gecombineerd kan gebruik worden gemaakt van debiteurenbeheer, incasso en juridische diensten in het kader van ondermeer; arbeidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, personen- en familierecht, contracten en leveringsvoorwaarden. Daarnaast verzorgen wij projecten, treden op als interim (office) manager en sparringpartner.

Het werkgebied strekt zich uit tot geheel Nederland en zelfs daarbuiten.

Kwaliteit, service en een persoonlijke open relatie zijn daarbij kenmerkend.

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek.

Tussentijds beëindigen

Er zijn geen mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter tussentijds te beëindigen. Alleen bij uitzend- of detacheringsconstructies…
LEES MEER

Proeftijd

Het is niet meer toegestaan om een proeftijd op te nemen in arbeidsovereenkomsten met een duur minder dan zes maanden.
LEES MEER

Aanzegtermijn

Wanneer in de arbeidsovereenkomst geen vaste einddatum is opgenomen, bijvoorbeeld bij een project, is de aanzegtermijn niet van toepassing.
LEES MEER

Onze werkwijze

Een duurzame relatie Vrijblijvend oriënterend gesprek, zonder kosten Second opinion Kosten en tarieven Rechtsgebieden

Een duurzame relatie

Wij streven altijd naar een duurzame relatie met onze cliënten. Onze juristen staan u als dossierbehandelaar rechtstreeks te woord. Dat heeft als voordeel dat u de jurist kent en andersom. Zo kan in een vroeg stadium op juridische kwesties worden geanticipeerd en kan snel adequaat advies worden verstrekt. U voorkomt zo dure en lang slepende procedures.

Vrijblijvend oriënterend gesprek, zonder kosten

Wij bieden de mogelijkheid om in een oriënterend gesprek uw situatie te bespreken. Een afspraak kan altijd op korte termijn worden gemaakt.

Second opinion

Ook geven wij een second opinion voor vragen op juridisch gebied en/of in het kader van ondernemingsvraagstukken.

Kosten en tarieven

Wij declareren het uurtarief dat bij de intake met u wordt afgesproken. Bij het bepalen van de hoogte daarvan is van belang de aard en omvang van uw situatie. Onze tarieven zijn scherp en zeer concurrerend. Wij declareren maandelijks, tenzij anders afgesproken, zodat de kosten inzichtelijk blijven.

Rechtsgebieden

Het kantoor kent een algemene rechts(advies)praktijk. Op vele terreinen wordt advies verstrekt en bijstand verleend. Arbeidsrecht, huurrecht, bestuursrecht, milieurecht, grote delen van het zaken- en verbintenissenrecht en het personen- en familierecht liggen op het werkterrein van ons kantoor.

Adviezen worden verstrekt en ondersteuning wordt verleend aan ondernemers en particulieren bij problemen en in beslissingen die een juridisch en/of een organisatorisch raakvlak hebben. Dankzij jarenlange ervaring is deskundigheid opgebouwd op een groot aantal aandachtsgebieden.

Daarnaast biedt 41 jaar ervaring in de juridische wereld u als rechtzoekende een waarborg voor kwalitatief goede rechtshulp.

Waar nodig werken wij samen met andere deskundigen, notarissen, belastingadviseurs, bankiers, taxateurs en makelaars. Daarnaast worden intensieve contacten onderhouden met advocaten, zowel binnen als buiten Nederland. Mede daardoor is het ook mogelijk om uw belangen in het buitenland via ons kantoor te laten behartigen.

Kortom: Rechtspraktijk Nederland biedt de juiste specialistische hulp.